Yatırım nedir?

Bir ülkede sermaye stokuna yapılan eklentiler. Yatırım milli gelirin arttırılması ve iktisadi büyüme amacıyla bir ülkede mevcut beşeri ve maddi sermayeye yapılan eklentileri ifade eder. Beşeri sermaye, yapılan eklentiler eğitim ve sağlık yatırımlarıyla, maddi sermayeye yapılan eklentiler, sabit sermaye ve stok artışı yoluyla gerçekleşir. Sermaye stokundaki her yılki aşınma ve yıpranmaya karşı yapılan eklentilere ikame yatırımı toplumda gelir artışıyla yapılan yatırımlara uyarılmış yatırım adı verilir. Yatırımlar kamu kesimi ve özel kesimce

gerçekleştirilebilir. Özel kesimin gerçekleştirdiği yatırımla imalat ve sanayi, kamu kesiminin gerçekleştirdiği yatırımlar ise alt yapı hizmetleri konusundadıryatırım

Sözlükte "yatırım" ne demek?

1. Yatırmak eylemi; bir çıkar ya da kazanç sağlamak için yapılan davranış.
2. Parayı, gelir getirici, taşınır ya da taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.
3. Ulusal ekonominin ya da bir ticaret kuruluşunun üretim ve sunu gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, envestisman.

Yatırım kelimesinin ingilizcesi

n. capital goods, hedge, investment

--Reklam--